Postgraduates

碩士班畢業學生

 1. 童致品

 2. 李佳學

 3. 陳瀅至

 4. 施又維

 5. 葉清隆

 6. 馬治群

 7. 陳建璋

 8. 顏端儀

 9. 蔡燿宇

 10. 江政勳

 11. 陳炳璋

 12. 林璟鴻

  • 10157031@mail.ntou.edu.tw
  • 碩士論文:以標籤與服務品質為基礎之行動應用程式搜尋與管理系統 (2014/7)

 13. 馬楊陞

 14. 陳盈臻

 15. 李啟嘉

 16. 林睿祥

 17. 林軒如

  • 10457030@mail.ntou.edu.tw
  • 碩士論文:使用語意標註和圖資料庫並基於工作流程之RESTful服務組合機制 (2017/7)
 18. 何靖霆

 19. 陳鵬中

 20. 范振原

 21. 莊晏

 22. 王家潁

 23. 呂致緯 (碩士專班)

 24. 戴碩宏

 25. 許銘仁

 26. 劉邑修

 27. 潘天允 (碩士專班)

 28. 林俊廷

 29. 李佳育

 30. 陳俊佑

 31. 張家維 (碩士專班)

  • 4074W006@mail.ntou.edu.tw
  • 碩士論文:支援行為驅動開發方法與API調用分析之網頁自動化測試系統 (2020/7)

碩士班在學生

 1. 陳筱蓉

 2. 游婉琳

 3. 陸宗文

 4. 王宇德

 5. 吳朱飛

 6. 黃郁文

Lab合照

2011-SOSELab
2012-SOSELab
2013-SOSELab
2014-SOSELab-2
2015-SOSELab
2017-SOSELab
2020-SOSELab